Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair 2017–2020-ci illər üçün Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 30 mart tarixli sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir

 

Tədbirin adı

İcraçılar/Tövsiyə

İcra müddəti

Çimərliklərə dair hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

1.1.

Çimərliklərin fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktların, o cümlədən korporativ idarəetmənin və keyfiyyət standartlarının təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi,

Səhiyyə Nazirliyi,

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017

(aprel-sentyabr)

1.2.

Çimərliklərin mühafizəsi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərini pozan hüquqi və fiziki şəxslərin inzibati məsuliyyətini müəyyən edən qanun layihəsinin hazırlanması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi,

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,   Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017

1.3.

Sahibkarlar tərəfindən idarə olunan çimərliklərdən istifadə imkanlarının artırılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi, habelə çimərliklərdən istifadə qaydasının təsdiq edilməsi

Nazirlər Kabineti,

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2018

Çimərliklərdə infrastrukturun yaradılması və təkmilləşdirilməsi

2.1.

Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində yeni çimərliklər salınması üçün müvafiq sahilboyu ərazilərin aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılaraq müəyyən edilməsi, model çimərlik layihələri əsasında çimərliklərin yaradılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və sahibkarların bu barədə məlumatlandırılmasının təmin edilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,

Səhiyyə  Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi,

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları.

Tövsiyə edilir: bələdiyyələr

2017

2.2.

Çimərliklər üçün müəyyən edilmiş ərazilərdə formalaşan tullantı sularının idarə edilməsi

“Azərsu” ASC.

Tövsiyə edilir: bələdiyyələr

2017–2020

2.3.

Çimərliklərin fəaliyyəti üçün müvafiq şəraitin yaradılması və infrastrukturun (yol, su, kanalizasiya, elektrik, rabitə və digər xidmətlər) formalaşdırılmasına dair təkliflərin hazırlanması

 

 

 

 

 

 

                                                           

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi,

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi,

 “Azəravtoyol” ASC, “Azərsu” ASC,

“Azərenerji” ASC,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2018

2.4.

Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin sahilboyu və çimərlik üçün müəyyən edilmiş yararlı ərazilərinin yaxınlığında müvafiq infrastruktur obyektlərinin inşasına, həmçinin aidiyyəti üzrə sahibkarların təklif etdiyi layihələrin dəstəklənməsinə dair təkliflərin hazırlanması

 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2018

2.5.

Çimərliklərin akvatoriyalarında, çimərliklərarası sahələrdə (ən azı 200 metrdən bir) su nəqliyyatının sərbəst hərəkəti üçün xüsusi zolaqların normalara uyğun olaraq yaradılması

Fövqəladə Hallar Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2020

2.6.

 

Çimərlik operatorlarının əhalinin ən azı 200 metrdən bir sahilə sərbəst çıxışını təmin etmələri ilə bağlı tədbirlər görülməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi,

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2018

2.7.

Çimərlik operatorlarının istifadəsində olan çimərlik sahələrinin dənizə çıxış yerlərində standartlara uyğun məlumatlandırma lövhələrinin quraşdırılması, həmin ərazinin yaxınlığında nəqliyyat vasitələri üçün pulsuz avtodayanacaqların salınması ilə bağlı tədbirlər görülməsi

yerli icra hakimiyyəti orqanları.  

Tövsiyə edilir: bələdiyyələr

2017–2020

2.8.

Çimərliklərin fəaliyyətini tənzimləyən  hüquqi aktların, o cümlədən standartların tələblərinə (tövsiyələrinə) uyğun olaraq çimərlik ərazilərində həmin fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədilə kompleks xidmətlərin yaradılması

yerli icra hakimiyyəti orqanları.

Tövsiyə edilir: bələdiyyələr

2017–2018

Çimərlik operatorlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi

3.1.

Çimərlik fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkili məqsədilə çimərlik operatorları tərəfindən standartların tələblərinə riayət olunmasının monitorinqinin keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

Fövqəladə Hallar Nazirliyi,

Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2020

3.2.

Çimərlik operatorları assosiasiyasının yaradılmasının təşviqi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2017–2020

 

Ətraf mühiti mühafizə tədbirləri

4.1.

Çimərlik ərazilərinə axıdılan təmizlənməmiş təsərrüfat-məişət tullantı sularının hermetik qapalı sistemə keçirilməsi, axıntıların birbaşa yox, mövcud kanalizasiya şəbəkəsinə birləşdirilməsi, kanalizasiya şəbəkəsi olmayan sahilboyu ərazilərdə tullantı sularının təmizlənməsi üçün stasionar təmizləyici qurğular şəbəkəsinin yaradılması və mütəmadi araşdırmaların təşkili

“Azərsu” ASC,

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi,

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları.

Tövsiyə edilir: bələdiyyələr

2017–2020

4.2.

Ərazilərdən çimərliklərə birbaşa çıxışı olan bütün drenaj, yağış və digər axıntı sularının zərərsizləşdirilməsinin təmin edilməsi

 

“Azərsu” ASC,

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,

Səhiyyə Nazirliyi

2017–2020

4.3.

Çimərliklərdə sanitariya-mühafizə zonalarının yaradılması və bu ərazilərdə həyata keçirilməsinə qanunla yol verilən fəaliyyət növləri ilə bağlı təkliflər verilməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi,

Əmlak Məsələləri

Dövlət Komitəsi,  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2020

4.4.

Çimərliklərdə məişət tullantılarının idarə olunması mexanizminin təkmilləşdirilməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,  Səhiyyə Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2018

Təhlükəsizlik tədbirləri

5.1.

Çimərlik ərazisində təhlükəsizlik tədbirləri barədə müvafiq təlim keçmiş əməkdaşlar olmadıqda, çimərlik operatorlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2017–2020

5.2.

Çimərlik operatorları ilə müqavilə əsasında su hövzəsinin çimərliyə aid olan hissəsində xilasetmə, su nəqliyyatı vasitələri ilə xidmət göstərilməsi mexanizminin yaradılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2017–2020

5.3.

Çimərlik operatorları ilə müqavilə əsasında çimərlik ərazisinin su akvatoriyasını təmizləmək mexanizminin yaradılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2017–2020

Çimərliklərə dair informasiya bazasının yaradılması və çimərlik turizminin təşviqi

6.1.

“Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli sərəncamının 10-cu bəndinin icrası ilə əlaqədar yaradılacaq turizm reyestrində və müvafiq informasiya saytında çimərlik turizminə dair ayrıca bölmənin olması, çimərliklərin xəritələri və onlar barədə ətraflı məlumatların bu bölmədə yerləşdirilməsi və çimərlik mövsümü ilə bağlı elektron bülletenin hazırlanması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2020

6.2.

Azərbaycanın çimərlik turizm məhsulunun yerli və beynəlxalq səviyyəli turizm sərgilərində iştirak yolu ilə, reklam çap materialları və digər marketinq vasitələrindən istifadə edilməklə təşviqi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

Ekologiya və  Təbii Sərvətlər Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2020

6.3.

Turistləri əraziyə cəlb etmək üçün müvafiq təbliğat-təşviqat tədbirlərinin görülməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2020

6.4.

Xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə çimərlik turizmi ilə bağlı seminarların, təlimlərin keçirilməsi və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2020

6.5.

Çimərlik operatorlarının göstərdiyi xidmət çeşidlərinin artırılması üçün maarifləndirmə işlərinin aparılması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2017–2020

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında