Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 468                                                                 

                 Bakı şəhəri, 18 noyabr 2016-cı il

 

“Reklam qurğularının yol kənarında yerləşdirilməsi Standartları”nın təsdiq edilməsi barədə

“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 554 nömrəli Fərmanının 1.1.9-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Reklam qurğularının yol kənarında yerləşdirilməsi Standartları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Artur Rasi-zadə,
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə  www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com  saytlarında tanış  ola bilərsiniz.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 468 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Reklam qurğularının yol kənarında yerləşdirilməsi

Standartları

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Standartlar “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra – Qanun) 26.6-cı maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və reklam qurğularının yol kənarında yerləşdirilməsi standartlarına dair tələbləri müəyyən edir.

1.2. Reklam qurğusu dedikdə, bu Standartların tələbləri baxımından, açıq məkanda avtomobil yollarının kənarında reklamın istehlakçıya çatdırılması üçün istifadə olunan ixtisaslaşdırılmış stasionar daşıyıcı mənasında başa düşülür.

1.3. Avtomobil yollarının kənarında yerləşdirilən reklam qurğuları  yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verməli, yol hərəkəti iştirakçıları üçün təhlükə yaratmamalı, sürücülərin yol şəraitini qiymətləndirməsinə mane olmamalı və çətinləşdirməməli, yol hərəkəti nişanlarına və yazılarına bənzəməməlidir. Yol örtüyünün üzərində, yol hərəkəti nişanlarında, onların dirəklərində və digər tənzimləmə vasitələrində, yol qurğularında reklamın yerləşdirilməsi qadağandır.

1.4. Avtomobil yollarının kənarında yerləşdirilən reklam qurğuları yolda nəqliyyat vasitəsinin, piyadanın və ya digər bir obyektin olması təəssüratını yaratmamalı, habelə piyada və velosipedçilərin hərəkətinə mane  olmamalıdır.

1.5. Avtomobil yollarının kənarında torpaq sahəsində qaçan sətirlə reklam yayımlayan qurğuların yerləşdirilməsi qadağandır.

1.6.  Avtomobil yollarında səsli reklam qurğularının yerləşdirilməsinə yol verilmir.

1.7. Avtomobil yollarının kənarında və digər nəqliyyat infrastrukturu obyektlərində nəqliyyat və piyadaların hərəkətinin tənzimlənməsi və təşkili məqsədi ilə quraşdırılmış elektron tablolar reklam daşıyıcıları hesab edilmir.    

                

 

2. Avtomobil yollarının kənarında yerləşdirilən

reklam qurğularına dair tələblər

             

2.1. Avtomobil yollarının kənarında yerləşdirilən reklam qurğuları Qanunda nəzərdə tutulmuş reklama dair ümumi tələblərə və bu Standartların tələblərinə uyğun olmalıdır.

2.2. Bu Standartların 2.1-ci bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla, kiçik memarlıq formalarına aid və ya tikintisinə icazə tələb olunan reklam qurğularının konstruksiyalarının layihələndirilməsi, hazırlanması və quraşdırılması, habelə onlarda konstruktiv dəyişikliklərin edilməsi şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə uyğun aparılmalıdır.

2.3. Dayanıqlılığı və bərkidilməni təmin edən konstruktiv elementlər (bolt birləşmələri, dayaq elementləri, texnoloji künclüklər və s.) dekorativ elementlərlə örtülməlidir.

2.4. Reklam qurğusunun digər tikili və qurğulara bərkidilməsi nəticəsində onların zədələnməsinə yol verilməməli, davamlılıq və dayanıqlılığına mənfi təsir göstərilməməlidir.

2.5. Reklam qurğularında sənaye üsulu ilə hazırlanmış, elektrik və yanğın təhlükəsizliyi üzrə tələblərə cavab verən işıqlandırma cihazlarından istifadə olunmalıdır. Elektrik şəbəkəsinə qoşulan işıqlandırma cihazları və qurğuları təhlükəsizlik texnikası və istismarı tələblərinə cavab verməlidir.

2.6. Reklamın xarici və ya daxili işıqlandırılması zamanı işıqlandırma cihazları və qurğuları işıq şüalarının birbaşa yolun hərəkət hissəsinə düşməməsi şərtilə yerləşdirilməlidir.

2.7. İşıqlandırma cihazları və qurğuları reklam konstruksiyasının dayaq hissəsi ilə etibarlı birləşdirilməli, külək, qar və vibrasiyanın normativ təsirlərinə davam gətirə bilməlidir.

2.8. Reklam qurğusu və onun konstruksiyaları videomüşahidə və nəzarət kameralarının əhatə dairəsini məhdudlaşdırmamalı, o cümlədən reklam qurğusunun işıqlandırılması kameraların fəaliyyətinə maneə yaratmamalıdır.

 

3. Reklam qurğularının yol kənarında yerləşdirilməsinə

dair tələblər

 

3.1. Reklam qurğuları yol hərəkətinin texniki nizamlama vasitələrinin görünməsini, habelə avtomobil yoluna aid mühəndisi və texniki qurğuların ölçülərini məhdudlaşdırmamalıdır. Reklam qurğularının aşağıdakı yerlərdə quraşdırılmasına icazə verilmir:

3.1.1. yol nişanları və svetoforla birlikdə, onların dirəklərində və eyni en kəsikdə;

3.1.2. dəmiryol keçidlərində, müxtəlifsəviyyəli nəqliyyat qovşaqlarının sərhədləri daxilində, körpü keçidlərində, tunellərdə və yolötürücülərinin altında, həmçinin onlarla yaşayış məntəqələri arasında 350 metrdən, yaşayış məntəqələrində isə 50 metrdən az məsafədə olan yerlərdə;

3.1.3. avtomobil yolunun torpaq yatağının tökməsinin hündürlüyü 2 metr və daha çox olan sahələrdə;

3.1.4. yaşayış məntəqələrindən kənarda yerləşən avtomobil yolunun reklam qurğusunun yerləşdirildiyi sahənin həmin yolun planında olan əyrilik radiusu 1200 metrdən, yaşayış məntəqələrində isə 600 metrdən az olduqda;

3.1.5. avtomobil yollarının çəpərlərində və nəqliyyat axınını istiqamətləndirici qurğularda;

3.1.6.  istinad divarlarında, ağaclarda, qayalarda və digər təbiət obyektlərində;

3.1.7. avtomobil yolunun görünmə məsafəsi yaşayış məntəqələrindən kənarda 350 metrdən, yaşayış məntəqələrində isə 150 metrdən az olan sahələrdə;

3.1.8. yaşayış məntəqələrindən kənarda ümumi istifadədə olan müntəzəm sərnişin nəqliyyat vasitələrinin  dayanacaqlarından 25 metrdən, yaşayış məntəqələrində isə 15 metrdən daha yaxın məsafədə;

3.1.9. eynisəviyyəli piyada keçidlərində, avtomobil yollarının bir səviyyədə hər hansı kəsişməsinin torpaq sahəsində və onların sərhədləri daxilində, həmçinin onlarla yaşayış məntəqələri arasında 150 metrdən az məsafədə;

3.1.10. piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş səkilərdə reklam qurğularının dayaqlarının quraşdırılması qadağan olmaqla, reklam lövhəsinin ən son kənarı avtomobil yolunun torpaq yatağının daşından (bordür daşından) yaşayış məntəqələrindən kənarda 10 metrdən, yaşayış məntəqələrində isə 2 metrdən az məsafədə;

3.1.11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 10 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gərginliyi 1000 voltadək olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları” və “Gərginliyi 1000 voltdan yuxarı olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları” ilə müəyyən edilmiş elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi zonalarında;

3.1.12. videomüşahidə və nəzarət kameralarının dirəklərində və onların köməkçi qurğularında.

3.2. Avtomobil yollarının kənarında reklam lövhəsinin və ya onu bərkidən konstruksiyaların aşağı kənarı reklam qurğusunun yerləşdiyi sahənin səviyyəsindən 2,5 metrdən az olmayan hündürlükdə yerləşdirilir, habelə yolun hərəkət hissəsinin üstündə quraşdırılarkən, həmin məsafə 5 metrdən az olmamalıdır.

3.3. Reklam elanının lövhəsinin sahəsindən asılı olaraq, yolun bir tərəfində ayrı-ayrılıqda yerləşdirilmiş reklam qurğuları arasındakı məsafə aşağıdakı cədvəldə göstərilmiş məsafələrdən az olmamalıdır:

 

Reklam qurğularının yol kənarında yerləşdiyi yer

Reklam elanının lövhəsinin sahəsi,

kvadrat metrlə

18-dən çox

9-dan 18-ə qədər

9-dan az

Yaşayış məntəqəsində

150

50

40

Yaşayış məntəqəsindən kənarda

200

100

40

 

 

3.4. Reklam qurğularının yol kənarında quraşdırılması və onlara xidmət işlərinin həyata keçirilməsi zamanı yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması “Avtomobil yolları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü, 14-cü və 19-cu maddələrinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 10 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gərginliyi 1000 voltadək olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları”nın və “Gərginliyi 1000 voltdan yuxarı olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları”nın, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 14 dekabr tarixli 227 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Telekommunikasiya şəbəkələrini, vasitə və qurğularını mühafizə Qaydaları”nın tələblərinə əsasən yerinə yetirilir. Bu bəndin tələbləri avtomobil yollarının təmir-tikinti aparılan sahələrinə də şamil edilir.

3.5. Stasionar reklam qurğularının bünövrəsi torpaq üzərində yaşıllıqların bərpası şərtilə  qrunt səthindən 15-20 sm dərinliyə salınmalıdır.

3.6. Reklam yayıcısı reklam qurğusunun quraşdırılmasından və ya demontajından sonra ərazinin abadlaşdırılmasını təmin etməlidir. Reklam qurğusunun demontajı bünövrə ilə birlikdə həyata keçirilir.

 

 

_____________________

          №-li nüsxə


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında