Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Beynəlxalq iqtisadiyyat (ingilis dilli) kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, müəllim- 1 yer

Müəllim-1 yer (0,5 ştat)

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent-1 yer (0,5 ştat)

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent-1 yer (0,5 ştat)

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər kafedrası üzrə

İqtisad elmləri doktoru, professor – 1 yer

İqtisad elmləri doktoru, professor – 1 yer (0,5 ştat)

İqtisad elmləri doktoru, dosent – 1 yer (0,5 ştat)

İqtisad elmləri namizədi, dosent – 1 yer (0,25 ştat)

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası üzrə

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- 1 yer

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent -1 yer (0,5 ştat)

Beynəlxalq iqtisadiyyat kafedrası üzrə

İqtisad elmləri doktoru, professor -1 yer (0,5 ştat)

Müəllim- 1 yer

Müəllim -1 yer

Müəllim- 1 yer

Müəllim -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent-1 yer (0,5 ştat)

 İqtisadi nəzəriyyə kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

Müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,75 ştat)

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Hüquq elmləri namizədi, baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim- 1 yer

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,5 ştat)

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

“Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

Müəllim -1 yer

 Qiymət və qiymətləndirmə kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

Müəllim -1 yer (0,75 ştat)

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı kafedrası üzrə

Kafedra müdiri

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,5 ştat)

Coğrafiya elmləri namizədi, dosent -1 yer

Müəssisənin iqtisadiyyatı kafedrası üzrə

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim-1 yer

Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi kafedrası üzrə

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Maliyyə və maliyyə institutları kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim – 1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim- 1 yer

Müəllim- 1 yer

Müəllim-1 yer

Mühasibat uçotu və audit kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer baş müəllim-1 yer

Statistika və ekonometrika kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,5 ştat)

İqtisad elmləri namizədi, baş müəllim -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer

Müəllim- 1 yer

İqtisad elmləri doktoru, professor -1 yer (0,25 ştat)

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent -1 yer(0,5 ştat)

Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim-1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim-1 yer

Xarici dillər kafedrası üzrə

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Baş müəllim -1 yer

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

Filologiya elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,5 ştat)

Menecment kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

Müəllim-1 yer (0,5 ştat)

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Riyaziyyat kafedrası üzrə

Texnika elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,5 ştat)

Ticarət və gömrük işinin təşkili kafedrası üzrə

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,75 ştat)

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,75 ştat)

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,75 ştat)

Baş müəllim- 1 yer (0.5 ştat)

Müəllim -1 yer (0,25 ştat)

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Marketinq kafedrası üzrə

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Biznesin idarə edilməsi kafedrası üzrə

İqtisad elmləri doktoru, professor -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Azərbaycan dili kafedrası üzrə

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Rus dili kafedrası üzrə

Pedaqoji elmlər doktoru, professor -1 yer

Baş müəllim- 1 yer (0,5 ştat)

Qida məhsullarının texnologiyası kafedrası üzrə

Kafedra müdiri

Kimya elmləri namizədi, dosent -1 yer

Baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer

Dizayn kafedrası üzrə

Memarlıq elmləri namizədi, dosent -1 yer

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları kafedrası üzrə

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent -1 yer

Geologiya- mineralogiya elmləri namizədi, baş müəllim -1 yer

Baş müəllim -1 yer

Texnika elmləri namizədi, müəllim -1 yer

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Fizika və kimya kafedrası üzrə

Kafedra müdiri

Baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)

İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları kafedrası üzrə

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent -1 yer

Baş müəllim -1 yer

Baş müəllim -1 yer

Müəllim-1 yer

Müəllim-1 yer

Müəllim-1 yer

İqtisad elmləri doktoru, professor – 1 yer (0,5 ştat)

İnformatika kafedrası üzrə

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Baş müəllim -1 yer

Baş müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

Humanitar fənlər kafedrası üzrə

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Baş müəllim -1 yer

Baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Müəllim-1 yer (0,75 ştat)

İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası üzrə

Biologiya elmləri namizədi, dosent -1 yer

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent -1 yer

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim-1 yer

Baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)

Baş müəllim-1 yer (0,75 ştat)

Baş müəllim -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, baş müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Texnika elmləri namizədi, dosent – 1yer (0,5 ştat)

İqtisad elmləri doktoru, professor -1 yer (0,5 ştat)

Standartlaşdırma və sertifikasiya kafedrası üzrə

Kafedra müdiri

Texnika elmləri doktoru, professor- 1 yer

İqtisadiyyat və işlətmə kafedrası üzrə

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

İqtisadiyyat kafedrası üzrə

Kafedra müdiri

İqtisad elmləri doktoru, professor- 1 yer

İqtisad elmləri doktoru, professor -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,75 ştat)

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent -1 yer

İqtisad elmləri namizədi, baş müəllim -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

Müəllim -1 yer

İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrası üzrə

Kafedra müdiri

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent -1 yer

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim -1 yer

Müəllim –1 yer

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

İqtisad elmləri doktoru, professor -1 yer (0,5 ştat)

İqtisad elmləri namizədi, dosent – 1 yer (0,5 ştat)

İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,5 ştat)

Müəllim -1 yer (0,5 ştat)

İqtisadiyyat fakültəsi üzrə

Dekan

Biznes və menecment fakültəsi üzrə

Dekan

Qeyd olunan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqədə yalnız mövcud əsasnamənin tələblərinə uyğun olan namizədlər iştirak edə bilərlər.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

1. Ərizə

2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi

3. Tərcümeyi - hal

4. Ali təhsil (baza təhsili) haqqında diplomun surəti

5. Elmi dərəcə haqqında diplomun surəti

6. Elmi ad haqqında diplomun surəti

7. Elmi və elmi metodiki işlərin siyahısı

8. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

Sənədlərin qəbulu müddəti elan dərc edildikdən 1 ay keçənədəkdir.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər aşağdakı ünvana təqdim olunmalıdır.

UNEC, AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, 224-cü otaq, II mərtəbə.

Telefon: 492 - 73 – 72.

REKTORLUQ


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında