Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi 2017-ci il üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə doktorantura və dissertantura hazırlığına qəbul elan edir

 

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

elmlər doktoru

doktorant hazırlığı üzrə qəbul planı

dissertant hazırlığı üzrə qəbul planı

doktorant hazırlığı üzrə qəbul planı

dissertant hazırlığı üzrə qəbul planı

cəmi

o cümlədən

cəmi

o cümlədən

cəmi

o cümlədən

cəmi

o cümlədən

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

2411.02

Bitki fiziologiyası

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3110.01

Aqrokimya

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.07

Bitkiçilik

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.11

Yem istehsalı və otlaqçılıq

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

8

2

6

 

 

6

6

 

1

 

1

 

 

 

 

 

                        Ünvan: Az. 1098, Bakı şəhəri, Pirşağı qəsəbəsi,  2 № li sovxoz           Tel: (012) 551-61-30

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

3101.01

Aqrokimya

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.07

Bitkiçilik

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.09

Tərəvəzçilik

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünvan: Az. 1098, Bakı şəhəri, Pirşağı qəsəbəsi,  2 № li sovxoz            Tel: (012) 511-86-20

Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.07

Bitkiçilik

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

1

1

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünvan: Az. 0118, Bakı şəhəri, Mehdiabad qəsəbəsi                 Tel: (012) 343-13-31

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.10

Subtropik bitkilər

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3107.01

Bağçılıq

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

5

2

3

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünvan: Az. 4035, Quba rayonu, Zərdabi qəsəbəsi                  Tel: (023) 33-441-17

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

3101.01

Aqrokimya

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

 1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.07

Bitkiçilik

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

4

3

1

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünvan: Az. 2000, Gəncə şəhəri,  Ə.Əliyev küçəsi 57                        Tel: (022) 257-47-94

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

2429.01

Parazitologiya

1

 

1

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası)

1

 

1

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq- sanitar ekspertizası)

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

3

 

3

 

 

3

3

 

2

 

2

 

 

 

 

 

Ünvan: Az. 1124, Bakı şəhəri, 8-ci m/k, 3123-cü məhəllə                      Tel/faks: (012) 561-45-28;

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi-Tədqiqat İnstitutu

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

4

2

2

 

 

2

2

 

3

1

2

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

4

2

2

 

 

2

2

 

3

1

2

 

 

 

 

 

Ünvan: Nizami rayonu, Böyükşor qəsəbəsi,   8-ci köndələn küçəsi 1         Tel: (012) 514-84-07

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

2414.01

Mikrobiologiya

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2417.01

Botanika

1

 

1

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2422.01

Biotexnologiya

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2426.01

Ekologiya (elm sahələri üzrə)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2528.01

Yerquruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3101.01

Aqrokimya

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3102.01

Aqromühəndislik

3

1

2

 

 

2

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.03

Aqrotorpaqşünaslıq və aqrofizika

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.07

Bitkiçilik

2

 

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.08

Meyvəçilik və üzümçülük

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3103.09

Tərəvəzçilik

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3107.01

Bağçılıq

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq-sanitar ekspertizası)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq farmokologiyası və toksikologiya)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110.01

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110.03

Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

2

 

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

5303.01

Mühasibat uçotu

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

3

1

2

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

3

1

2

 

 

2

2

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

36

3

33

 

 

10

10

 

6

 

6

 

 

1

1

 

 

                                       Ünvan:  Az. 2000, Gəncə şəhəri,  Atatürk prospekti 262                         Tel: (022) 256-03-51

 

 

YEKUN:

68

13

55

 

 

28

28

 

12

1

11

 

 

1

1

 

                                       

 

 

Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında