“Gəncə Şərab–2” ASC-nin 2016-cı il dekabrın 31-nə balans hesabatı

                                                                                         manatla

Aktivlər

31 dekabr 2016-ci il

31 dekabr 2015-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

6628720

7022283

Qeyri-maddi aktivlər

39572

82669

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

6513390

6939614

Uzunmüddətli debitor borcları

18555

 

Sair uzunmüddətli aktivlər

57203

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

6628720

7022283

Qısamüddətli aktivlər

13411717

13172696

Ehtiyatlar

12595186

11697630

Qısamüddətli debitor borcları

308081

1008863

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

122861

466203

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

364229

 

Sair qısamüddətli aktivlər

21360

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

13411717

13172696

CƏMİ AKTİVLƏR

20040437

20194979

KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə)kapital

10685340

10685340

Kapital ehtiyatları

2378102

3702808

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

4969443

 

CƏMİ KAPİTAL

18032885

14388148

ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

18555

1207551

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

18555

1207551

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

18555

1207551

Qısamüddətli öhdəliklər

1988996

4599280

Qısamüddətli faiz xərcləri

1174782

3052823

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

13873

 

Qısamüddətli kreditor borcları

800342

1546457

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

1988997

4599280

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

2007552

5806831

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

20040437

20194979

 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI

 

Nizamnamə Kapitalı

Digər ­ehtiyatlar

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi Kapital

1 yanvar 2016-cı ilə qalıq

10685340

724807

2978000

14388147

Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlir və xərc

 

334256

61364

395620

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti

 

 

2851880

2851880

Elan edilmiş dividendlər

 

 

799073

799073

Geri alınmış kapital

 

 

 

 

31 dekabr 2016-cı ilə qalıq

10685340

1059063

 

11744403

 

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Əməliyyatın adı

2016-cı il

2015-ci il

Əsas əməliyyat gəliri

11271975

11854890

Satışın maya dəyəri

5491497

8322823

Ümumi mənfəət

5780478

3532067

Sair əməliyyat gəlirləri

497491

 

Kommersiya xərcləri

249177

53829

İnzibati xərclər

2152502

 

Sair əməliyyat xərci

283977

1449860

Əməliyyat mənfəəti(zərəri)

3592312

2028378

Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər)

3564850

2028378

Mənfəət vergisi

712970

405675,6

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərəri)

2851880

1622702,4

Mənfəətdə iştirak payı

 

 

Səhmdarların payı

 

 

Azlıqların payı

x

x

Səhmdarların payına düşən bir səhmin mənfəəti:

 

 

bir səhmin əsas mənfəəti

 

 

 

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti

31 dekabr 2016-cı il

31 dekabr 2015-ci il

Əsas vəsaitlərin alınması

97789

1206626

Ödənilməmiş dividend

97783

 

Banklara borc artım, azalma

-343342

1347339

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri

466203

478825

İlin sonuna pul vəsaitləri

122861

466203

Kassa

61628

374170

Bank

61233

92033

 

 

MÜSTƏQİL  AUDİTORUN  RƏYİ  AG-017

“GƏNCƏ ŞƏRAB-2” ASC-nin İDARƏ HEYƏTİNƏ

Biz, Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor xidməti göstərmək üçün Respublika Auditorlar Palatasının 31 yanvar 2014-cü il tarixli AT/107 seriyalı, 080786 saylı lisenziyasına əsasən fəaliyyət göstərən “AUDİT GRUP” MMC-nin direktoru-auditor, (ABŞ-da) Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun fərdi üzvlüyünə dair 30.05.2001-ci il tarixli 1071542 saylı müvafiq sertifikatın sahibi, Beynəlxalq Mühasibat uçotunun standartlaşdırılmasına aid Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin 24.12.2001-ci il tarixli sertifikatına əsasən “Bank Auditi” adı almış Məmmədov Natiq Həmid oğlu və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor xidməti göstərmək üçün Respublika Auditorlar Palatasının 8 aprel 2014-cü il tarixli 080801 saylı lisenziyasına əsasən auditor kimi fəaliyyət göstərən Daşqın Natiq oğlu Məmmədov, 10 yanvar 2017-ci il tarixli AG-00017 saylı müqaviləyə əsasən “Gəncə Şərab-2” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-cı il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək təqdim edilən hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hecabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, eləcə də əsas uçot prinsiplərinin xülasəsindən və digər izahedici qeydlərdən ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq.

Audit: 2017-ci il yanvarın 16-da başlayıb yanvarın 25-də başa çatmışdır.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti

Hazırkı maliyyə hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və duzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir: Fırıldaqçılıq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı; maliyyə hesabatlarının hazırlanması və duzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiq edilməsi və davam etdiririlməsi; müvafiq üçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq edilməsi; şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti

Bizim məsuluyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən maliyyə hesabatlarına dair rəy bildirməkdən ibarətdir. Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. Həmin standartların tələblərinə görə, biz etik normalara əməl etməli, auditi elə şəkildə planlaşdirmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər əmin olaq.

Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, eləcə də fırıldaqçılıq və ya səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor qurumunun daxili nəzarət sisteminin səmərələliliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə qurum tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

Bizcə, əldə etdiyimiz auditor sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.

Rəy

Bizim fikrimizcə, əldə edilən bu maliyyə hesabatları 31 dekabr 2016-cı il tarixə bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından “Gəncə Şərab-2” ASC-nin fəaliyyətinin nəticələrini və maliyyə vəziyyətini Maliyyə Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

Rəy 25 yanvar 2017-ci il tarixdə eyni qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilmişdir. Bunlardan biri sifarişçidə, ikincisi isə auditor təşkilatında saxlanılır.

“AUDİT GRUP” MMC-nin direktoru-auditor
N.H.Məmmədov
Auditor: D.N.Məmmədov

 25 yanvar 2017-ci il


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında